Seznam akcí 2020

Globální environmentální problémy – případová studie „Sucho“

22. 11. 2016 16:00
Kotlářská 267/2, Brno, 602 00, okres Brno-město (zobrazit na mapě)

Webové stránky akce: http://geogr.muni.cz/dny-geografie

Na naší planetě dochází k neustálým změnám. Jejich příčinou jsou jednak přírodní procesy, jednak lidská činnost. Je možné sledovat, jak lidé v současnosti ovlivňují krajinu rychleji než sama příroda, a to jak v regionálním, tak i v globálním měřítku. V přednášce budou představeny ekosociální globální problémy pramenící z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností (relace člověk - příroda) a podrobně se zaměříme v případové studii na sucho (deficit srážek za určitou dobu v dané oblasti) a jeho dopady. Představíme metody hodnocení sucha, popíšeme nejvýznamnější epizody sucha za posledních 200 let a analyzujeme vývoj sucha v českých zemích od počátku 16. století. Neopomeneme porovnat dopady sucha na lidskou společnost v minulosti i současnosti a na závěr budeme prezentovat pravděpodobné scénáře budoucího sucha pro Českou republiku ve 21. století včetně očekávaných dopadů.

Přednáška proběhne v rámci Geosemináře, následuje setkání středoškolských učitelů.

Přednášející: RNDr. Vladimír Herber, CSc., Mgr. Lukáš Dolák, Geografický ústav PřF MU


Aktuálně nejsou vloženy žádné akce. Buďte první!


Archiv předchozích ročníků: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015