Dny geografie: 12.–23. 11. 2018

Vážení přátelé geografie, letos na podzim se budou konat už popáté formou celostátní akce Dny geografie. Hlavní výbor České geografické společnosti pro ně vybral termín od 12. - 23. listopadu 2018. V těchto dvou týdnech se opět budou konat nejrůznější akce propagující poznávání naší krásné planety jak po odborné stránce, tak i pro zábavu, např. v rámci cestování. Program bude jako obvykle rozmanitý a připraví ho především univerzitní centra, kde se geografie studuje jako vědecký obor. Ale určitě nejen ona. Organizace Dnů geografie je otevřená všem: nejrůznějším organizacím, muzeím, národním parkům, středním i základním školám, prostě komukoli, kdo má co nabídnout. Tradičně to jsou přednášky, ale i workshopy, exkurze, hry pro děti i pro mládež obecně - často s využitím virtuálního prostoru, GIS, navigace v terénu apod. Náš obor totiž nezadržitelně směřuje do počítačového světa. Dobře to ilustruje proměna prezentace výsledků geografie na mezinárodních geografických kongresech, kterou jsem osobně zaznamenal. Na prvních kongresech, kterých jsem se zúčastnil, v Paříži (1984) a v Sydney (1988) byly jejich nejzajímavější součástí rozsáhlé výstavy geografické literatury a atlasů. Celé haly papírových publikací, kde bylo soustředěno nejnovější geografické poznání. Na kongresech ve Washingtonu (1992) a v Haagu (1996) ty výstavy byly občas doplněny o prezentace na počítačích. V Soulu (2000), v Glasgow (2004) a v Tunisu (2008) se počítačové sekce už přinejmenším vyrovnaly výstavám papírové literatury a atlasů. A na posledních kongresech v Kolíně nad Rýnem (2012) a v Pekingu (2016) už byly výsledky našeho oboru prezentovány hlavně na počítačích, sekce papírových publikací a atlasů tam byly zcela marginální. Geografie se tím stává přístupnější všem uživatelům internetu, pochopitelně nejvíc těm nejmladším. Využijme to!

Obracím se na všechny dosavadní organizátory Dnů geografie z minulých ročníků s výzvou, aby promysleli nový program na podzim 2018. Obracím se i na ty, kteří dosud nic takového neorganizovali, ale mají nové a neotřelé nápady, aby se přihlásili. Pokud si nejste jisti, zda je váš nápad vhodný, můžete ho konzultovat na níže uvedené adrese: tadeusz.siwek@osu.cz. Každou připravenou akci prosím nahlaste na webové adrese www.dnygeografie.cz a pokud bude odsouhlasena, objeví se v programu na této internetové stránce. Organizátor akce pak obdrží oficiální logo a měl by po jejím ukončení poslat elektronicky informaci, jak akce dopadla a kolik se jí zúčastnilo lidí. Dny geografie by neměly zahrnovat jen akce akademických geografů a neměly by mít pouze striktně vědecký charakter. Akceptujeme i populárně zaměřené akce, které třeba hravou a zábavnou formou přiblíží geografii široké veřejnosti všech věkových kategorií. Promyslete si to.

Přeji nám všem, ať se Dny geografie 2018 vydaří přinejmenším tak, jako ty předchozí.

Prof. Tadeusz Siwek, viceprezident České geografické společnosti