Seznam akcí 2020

Česko-rakouské pohraničí – příklad evropské integrace na regionální úrovni

11. 11. 2016 09:00
Kotlářská 267/2, Brno, 602 00, okres Brno-město (zobrazit na mapě)

Webové stránky akce: http://geogr.muni.cz/dny-geografie

Oblast podél česko-rakouské hranice lze označit, a to oboustranně, za venkovské, periferní území. Zatímco před rokem 1989 se jednalo o součást tzv. železné opony se střeženým režimem, následné události (vstup ČR do EU a zapojení do schengenského systému) umožnily nepochybně jakýsi návrat standardních vztahů v rovině politické, společenské, ekonomické, ale i individuální. Do jaké míry byly tyto šance dosud využity? Jací aktéři se významně prosazují? Jak se změnila socioekonomická situace příhraničního pásu a jeho postavení v regionální konkurenci? Existují rozdíly mezi jednotlivými mikroregiony či lokalitami? Kdo na změně získal a kdo naopak ztratil? To jsou otázky, na které se zaměřil mezinárodní projekt a jehož vybrané výsledky budou v přednášce prezentovány. Poznatky přitom vycházejí z poměrně rozsáhlého dotazníkového šetření u obyvatelstva příhraničního pásu, realizovaného v létě 2016 ve spolupráci Masarykovy univerzity a Universität Wien s podporou programu AKTION.

Přednášející: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., Geografický ústav PřF MU


Aktuálně nejsou vloženy žádné akce. Buďte první!


Archiv předchozích ročníků: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015