Pro organizátory

Dnů geografie pod hlavičkou České geografické společnosti se můžete zúčastnit jako divák, tak i jako organizátor akce ve svém okolí. Zapojit se může kdokoli – základní a střední školy, knihovny, neziskové organizace, nebo třeba parta přátel. Informace o vaší vlastní akci můžete nahrát na tento web prostřednictvím záložky "Přidat akci" a pozvat ostatní zájemce o geografii, aby se přišli podívat právě k vám. Podmínkou je pouze, že vaše aktivita bude v dobrém světle propagovat geografii (vědní obor) a zeměpis (školní předmět). Akce bude v programu znázorněna po schválení administrátorem.

Pro podporu organizace vaší akce poskytne Česká geografická společnost grafické podklady pro tvorbu vašich propagačních materiálů – programů, letáků, plakátů, bannerů aj. Balík s podklady získá organizátor po zadání a schválení akce emailem od administrátora ČGS. V případě dotazů se obracejte na: [email protected].