Ročník 2017

Na této stránce jsou postupně zveřejňovány informace z řad pořadatelů o průběhu letošních Dnů geografie

Dny zeměpisu popáté - Dny geografie na Základní škole Úpice-Lány

V týdnu od 20. do 23. listopadu 2017 proběhly Dny geografie na Základní škole Úpice-Lány již popáté. Byly opět především ve znamení zeměpisných soutěží a cestovatelských přednášek. Jana Peterková se vyznala ze svého tříletého působení na Kypru. Žáky nejvíce oslovilo vyprávění o „městě duchů“ Famagustě. Martina Hrabová předala své zkušenosti z pobytu v Mexiku. Petr Kalousek se snažil porovnat neporovnatelné. Dvě země, které letos navštívil: Maltu a Finsko. Kromě školních kol Zeměpisné olympiády, která se v průběhu „Dnů“ také uskutečnila, se těšila největšímu zájmu soutěž dvojic ve skládání puzzle mapy České republiky na čas. Dva žáci překvapili plným počtem bodů v měření sil, které předpokládalo domácí přípravu, v „Poznávání vlajek asijských zemí“. Nedílnou součástí Dnů zeměpisu byl i oblíbený bazar vyřazených nástěnných map, sešitových atlasů a učebnic.

Hlavní cíl: zpopularizovat zeměpis jakožto obor, jehož časová dotace byla v učebním plánu zredukována ve prospěch „trendy“ předmětů, se soudě podle zájmu ze strany žáků druhého stupně, naplnil. 

Petr Kalousek, ZŠ Úpice-Lány

Den geografie na Pedagogické fakultě MUNI

Datum konání: 15. listopadu 2017

Počet účastníků: cca 80, 4 třídy (ZŠ + gymnázium) + doprovod

 Jelikož pořádáme Den geografie na Pedagogické fakultě, byla akce zaměřena především na žáky základních škol a žáky nižších ročníků gymnázií a jejich učitele. Pro přednáškovou část programu (beseda s Dr. Hynkem Adámkem z National Geographic) se nám podařilo zcela vyčerpat kapacitu našeho sálu. Poté si žáci vyzkoušeli různé geografické aktivity, kvízy a dovednosti (aplikace GIS, čtení map a leteckých snímků, znalosti regionální geografie), které jsme připravili spolu se studenty učitelství zeměpisu.

Mgr. Radek Durna, Katedra geografie, Pedagogická fakulta MUNI, Brno

 

 

Dny geografie na Geografickém ústavu, PřF MU

14. 11. 2017 - Missing Maps mapathon

Byla mapována oblast spolkového státu Niger ve státě Nigérie. Bylo zmapováno 1899 budov a 8,5 km2 obydlených oblastí. Tato akce se koná několikrát do roka, zájem o ni je pokaždé.

  

15. 11. 2017 - GIS day

Program GISday byl rozdelěn na dvě části. Dopolední část byla zaměřena na studenty středních škol, odpolední část pak byla věnována veřejnosti a studentům Masarykovy univerzity.

V dopolední části programu shlédli středoškolští studenti, studentky i jejich pedagogové program, jenž byl rozčleněn již tradičně do tří částí. V první části byla prezentována historie kartografie a následovala pasáž věnovaná aktuálně řešeným projektům na GÚ. Ve druhé části si mohli studenti vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Dále se pak dozvěděli základní informace o studiu na našem ústavu. Poslední část byla věnovaná workshopu, kde si studenti vyzkoušeli vytvoření vlastní jednoduché mapy pomocí dvou webových technologií. Dopolední části programu se zúčastnilo 117 studentů ze čtyř středních škol nejen z Brna.

V rámci odpoledního programu určeného pro širokou veřejnost vystoupilo celkem 6 prezentujících se 4 prezentacemi. Odpolední program zahájila paní Drahomíra Zedníčková z firmy TopGIS. Nejprve jsme si byli prohlédnout mapovací auto firmy, poté následovala velmi zajímavá prezentace o využití 3D dat v praxi. Další prezentace nesla název Mapové aplikace Magistrátu města Brna. S tímto příspěvkem vystoupila Mgr. Alena Bodnárová a Bc. Robert Spál. Následující přednáška byla na téma Využití GIS v hydrologické praxi. Svými znalostmi nás obohatili zaměstnanci firmy Envipartner Bc. Radek Hašpica a Bc. Ondřej Ulrich. Poslední přednášku si připravil doc. Tomáš Řezník z Geografického ústavu PřF MU. Prezentace měla název GIS v precizním zemědělství: od senzorů k satelitním datům Copernicus. V průběhu odpoledne se v posluchárně Geografického ústavu vystřídalo přibližně 40 posluchačů. Odpolední program byl uzavřen netradiční Geosoutěží, kde zúčastnění pro zaznamenání odpovědí nepoužívali tužku a papír, ale odpovídali za pomoci svých notebooků nebo mobilních telefonů online. Pět nejlepších bylo odměněno hodnotnými cenami.

  


15. 11. 2017 - JESENÍKY - největší moravská divočina
22. 11. 2017 - DUBAJ - BALI - AUSTRÁLIE aneb s miminkem kolem světa

Cestovatelské přednášky, které se uskutečnily v rámci cyklu Cestovatelské středy a shlédlo je přibližně 40 posluchačů.

                   Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

Dny geografie na Univerzitě Karlově

Dny geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy proběhly v Praze na Albertově v termínu 20.–24. listopadu 2017. Pro návštěvníky byla připravena pestrá směsice čítající téměř čtyři desítky akcí, a to jak poučných, tak také zábavných. Návštěvníci z řad základních či středních škol, ale i široké veřejnosti, mohli zavítat na odborné přednášky, diskutovat s odborníky, navštívit mapovou sbírku či některou ze tří výstav. Již tradiční byla možnost vyzkoušet si geografický geocashing v příjemné prostředí Albertova, „pohrát“ si s interaktivními aplikacemi Geolabu. Pozornost vzbudila i možnost práce s GIS v rámci územního a regionálního rozvoje – návštěvníci mohli naplánovat, kam umístit zastávku MHD či kontejnery na odpad, stejně jako proces georefencování starých map. Nedílnou součástí programu byla i exkurze po stopách proměn Prahy ve stínu politických konfliktů.

Účastníci se v průběhu Dnů geografie seznámili s velkou šíří problémů a témat, kterým se geografové věnují. Značný zájem návštěvníků vzbudila zejména problematika hurikánů, světové přírody velehor, Brexitu, Islámského státu, migrace, ale i  charakteristik typického obyvatele Česka či problémů spojených s životem obyvatel rozvojových zemí.

Rezervační systém i v letošním roce napočítal více než 1 000 osobopřednášek, přičemž oproti minulým rokům narost zejména podíl individuálních návštěvníků.

Dny geografie v Praze vzbudily také zvýšený zájem médií. Organizátoři několikrát hovořili ve vysílání České televize, PRAHATV i Českého rozhlasu, jak o akci samotné, tak také obecněji o významu geografie jako vědního oboru či postavení a výuce geografie/zeměpisu na českých školách (více zde https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/ohlas-dnu-geografie-2017-v-mediich). Program se také podařilo prosadit na portálu www.kudyznudy.cz.

Letošní pražské Dny geografie pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti, připravené ve spolupráci s Českou demografickou společností, se opět vydařily. Velký dík patří všem, kteří se na akcích podíleli – členům všech geografických kateder, studentům a dobrovolníkům. Zároveň zveme všechny, které baví geografie a chtějí lépe rozumět světu kolem nás, na příští ročník, který proběhne ve třetím listopadovém týdnu 2018.

Za organizátory akce, Martin Hanus 

 

Hodnocení dnů geografie

Hodnocení dnů geografie proběhlo také na základě několika hlavních dotazů na organizátory:

1. Název akce 
2. Datum konání 
3. Počet účastníků (může to být jen odhad, pokud to nemáte přesně spočítané) 
4. Pokud budete považovat za vhodné, můžete doplnit slovním hodnocením 
5. Napište také, pokud se některá z nahlášených akcí nekonala, a z jakého důvodu. 

 

Ostrava

  1. Společný Den GIS Institutu geoinformatiky a Katedry městské inženýrství v prostorách Velkého světa techniky v Ostravě

  2. 15. 11. 2017

  3. Cca 35 účastníků

  4. Účast na třetím ročníku Dne GIS 2017 v Dolní oblasti Vítkovic byla nižší, než v předcházejících letech (150 účastníků v roce 2017). Přesto hodnotíme akci jako úspěšnou a těšíme se na další ročník.

 

Pavel Švec, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Plzeň

  1. Katalánsko 2017 na rozcestí? Mgr. Lepič,  Katedra ekonomické geografie ZČU 

  2. 27.11. 2017

  3. Počet posluchačů:  80 patnáctiletých studentů

  4. Přednáška vhodná spíše pro vysokoškolské studenty nebo spíše oktavány, septimány, ovšem velmi fundovaná a dobře vysvětlila politickou situaci v Katalánsku. Byl jsem spokojen a přednáška dobře doplnila výuku o Evropě v kvartě.

Jiří Pour, Církevní gymnázium Plzeň

 

Dny geografie 2017 - Plzeň

Akce

Počet účastníků

Hospodaření s vodou ve městech

21. 11. 2017 10:00
ulice Sokolovská 1165/54, Plzeň, 323 00, okres Plzeň-město

Přednášku a diskusi na téma hospodaření s vodou ve městech vede RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (katedra geografie ZČU v Plzni). Proběhne 10:00-10:45 na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni.

 

80

Bude Katálánsko španělské nebo nezávislé?

27. 11. 2017 08:00
čtvrť Plzeň 2-Slovany, Plzeň, okres Plzeň-město

 Mgr. Martin Lepič přednáší o Katalánsku.

 

25

Stěhování národů: diskuse o migrační krizi a o hledání řešení

29. 11. 2017 20:15
ulice Františkánská 121/11, Plzeň, 301 00, okres Plzeň-město Jiří Preis (Katedra geografie na FEK ZČU) bude přednášet a diskutovat se studenty VŠ klubu na jejich pravidelných setkáváních. Krátce představí problematiku migrační vlny z Afriky a Asie ve světle posledních událostí. Následná diskuse by měla být především o situaci v ČR, o tom, jak daný problém vnímáme, o postojích každého z nás, ale také o etickém rozměru celé problematiky. 

Začátek 20:15, délka cca 75 min.

 

20

Hospodaření s vodou ve městech

23. 11. 2017 08:00
ulice Vejprnická 663/56, Plzeň, 318 00, okres Plzeň-město)

Přednáška s diskusí se žáky Sportovního gymnázia v Plzni proběhne od 8:00 do 9:30. Téma hospodaření s vodou ve městech představí RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

 

50

Setkání absolventů KGE - druhá část

16. 11. 2017 18:30
ulice Radčická 2861/2, Plzeň, 301 00, okres Plzeň-město

Webové stránky akce: https://www.facebook.com/KGEvPlzni

Druhá část setkání absolventů katedry geografie ZČU v Plzni proběhne v restauraci Artemis (OC Plaza). Těšíme se na Vás!

 

10

Setkání absolventů KGE - vzpomínka na Expedici Island 1997

16. 11. 2017 17:00
ulice Sedláčkova 216/19, Plzeň, 301 00, okres Plzeň-město

Webové stránky akce: https://www.facebook.com/KGEvPlzni

Setkání absolventů studia katedry geografie ZČU v Plzni a prezentace katedry v kavárně Družba. Akce je zároveň vzpomínkou na Expedici Island 1997 (film pro pamětníky :).

 

10

 

Jan Kopp, Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU

 

DNY GEOGRAFIE, KATEDRA GEOGRAFIE, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, 13.-15. 11. 2017

1. Název akce: Geografie náboženství: prostorové představy a praktiky mladých věřících (přednášející Gustav Novotný)

2. Datum konání 13. 11. 2017

3. Počet účastníků 50

4. Hodnocení  nejvíce navštívená přednáška, nejvíce studentů Bc. a Mgr. oborů

 

1. Název akce: Jak zmizelá místa ožívají v 3D prostředí (přednášející Petr Meyer)

2. Datum konání 13. 11. 2017

3. Počet účastníků 30

4. Hodnocení  skrze sdílení akce na sociálních sítích a Inovačnímu centru Ústeckého kraje se podařilo navázat spolupráci s ČVUT – Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky

 

1. Název akce: Klimatická změna a její důsledky (přednášející Lucie Pokorná)

2. Datum konání 13. 11. 2017

3. Počet účastníků 40

4. Hodnocení  přednáška externistky z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

 

1. Název akce: Via ferraty nejen v Česku (přednášející Ondřej Šmíd)

2. Datum konání 14. 11. 2017

3. Počet účastníků 20

4. Hodnocení  včetně praktické ukázky lezecké výstroje

 

1. Název akce: Cesta kolem světa za 28 dní (přednášející Jiří Anděl)

2. Datum konání 14. 11. 2017

3. Počet účastníků 50

4. Hodnocení  druhá nejvíce navštívená akce, film doc. Anděla z cesty, kterou se mu podařilo v roce 2017 obletět Zemi během 28 dní

 

1. Název akce: GISday (přednášející Jiří Anděl)

2. Datum konání 15. 11. 2017

3. Počet účastníků 150

4. Hodnocení  společná akce katedry geografie PřF UJEP a Fakulty životního prostředí UJEP určená středoškolským studentům, velký zájem, zamluveno už na rok dopředu, příští rok bude navýšena kapacita

 

1. Název akce: Den učitelů geografie (pro učitele ZŠ a SŠ)

2. Datum konání 15. 11. 2017

3. Počet účastníků 40

4. Hodnocení  certifikované další vzdělávání pedagogických pracovníků, účast zamluvena i napřesrok

 

1. Název akce: Hyde park s vedoucím katedry geografie PřF UJEP (přednášející Pavel Raška)

2. Datum konání 13. 11. 2017

3. Počet účastníků 40

4. Hodnocení  diskuze studentů Bc. a Mgr. oborů s vedoucím katedry o problémech i příležitostech studia na katedře geografie

 

1. Název akce: Čím se zabývají geografové (přednášející Kristýna Rybová)

2. Datum konání 14. 11. 2017

3. Počet účastníků 20

4. Hodnocení  představení přeshraničních projektů na katedře geografie

 

1. Název akce: Erasmus v Německu, proč ne?, respektive proč ano! (přednášející Markéta Ilková)

2. Datum konání 13. 11. 2017

3. Počet účastníků 10

4. Hodnocení  bohužel nízká účast, akce se studentům kryla s povinnou výukou

Silvie R. Kučerová, PřF, UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM