Ročník 2016

A jak probíhaly Dny geografie v jednotlivých regionech Česka? Zde budeme  postupně zveřejňovat fotogalerie a informace od pořadatelů a účastníku….

Brno

V letošním roce se Den GIS konal také na Ústavu geoniky AV ČR, resp. její brněnské pobočce environmentální geografie. Den GIS byl svým programem tematicky zařazen i do Dnů geografie a volně navazoval na geograficky zaměřené přednášky a workshopy, které Ústav geoniky realizoval v rámci Týdne vědy a techniky 2016. Program byl vázaný na pátek 18. 11. a do jeho věcné realizace se kromě kmenových zaměstnanců ústavu zapojil i stážista Michal Dolanský z Gymnázia Český Krumlov, který na AV ČR vykonává stáž v rámci projektu Otevřená věda. Návštěvníkům byly zpřístupněny unikátní mapové sbírky ústavu, které jsou k vidění ve zdejší knihovně. Součástí programu byla i přednáška využití pozemního laserového skeneru s jeho praktickou ukázkou a návštěvníci si mohli vyzkoušet i ovládání bezpilotního letounu (drona) pro sbírání dat dálkového průzkumu Země. Den GIS probíhal za mediální podpory statutárního města Brna a synergicky navazoval na další brněnská pracoviště, která se do Dnů geografie (a Dne GIS) zapojila.

 

České Budějovice

Den GIS se konal v prostorách pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity. Zúčastnilo se ho přes 30 studentů geografie. Na přednášce byl představen webový GIS a jeho možnosti využití ve výuce na středních a základních školách. Detailněji pak byl popsán systém aplikací story maps. V druhé části probíhal workshop, který byl zaměřen na Open street map. Konkrétně iniciativa Missing maps a krizové mapování pro lékaře bez hranic. Druhá část GIS day, která byla určená pro studenty středních škol proběhla 2.12. na gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích, tentokrát se 60 studenty gymnázia, kteří se také přidali k iniciativě Missing maps a věnovali se krizovému mapování oblasti Mwezeni v jižní části státu Zimbabwe. Účastnící mapathonu se seznámili s prací humanitární organizace Lékaři bez hranic, s důvody, proč humanitární organizace potřebují kvalitní mapové podklady a naučili používat ID editor, což je jednoduchý nástroj sloužící k editaci Open street map. V našem úkolu jsme se soustředili na zdejší obytné oblasti a silniční síť. Pár fotek z akce naleznete ZDE.

Hradec Králové

Přednášku a vernisáž výstavy navštívilo asi 40 lidí z řad nejširší veřejnosti.

Jihlava

Liberec

Mediální výstup: internet, 16. 11. 2016, v českém jazyce https://www.youtube.com/watch?v=4KkNexyUgxc

Ostrava

Dne 16. 11. 2016 proběhl den GIS v Dolní oblasti Vítkovic, který organizovala Fakulta stavební a Hornicko-geologická VŠB-TU Ostrava. Akce proběhla ve dvou kolech pro studenty základních a středních škol. Akci jsme pojali jako příběh hledání ztraceného pilota pomocí GPS. Studenti hledali pomocí GPS havarované letadlo, černou skříňku a následně i pilota (viz. úvodní video). Součástí hledání bylo i lezení na horolezecké stěně Tendon, kde se ukrývala závěrečná zpráva. Akce se zúčastnilo cca asi 150 studentů základní a středních škol. Před samotným hledáním proběhl osvětový blok, co je to GIS.

Více se můžete dozvědět z videa, které bylo vytvořeno pro účely této akce: https://www.youtube.com/watch?v=Pe-NFMw2TvE

Plzeň

Kromě akcí na SŠ pořádali 2 přednášky pro studenty geografie Fakulty ekonomické). Nejmilejší byl zájem o setkání absolventů našeho studia geografie v Plzni, akce proběhla v nových prostorách katedry v campusu ZČU a v restauraci Za oponou. Pár fotek z akcí zobrazíte ZDE.

Praha

Fotografie z akcí na Pražském Albertově naleznete zde (autory jsou RNDr. Martin Hanus, Ph.D. a RNDr. Dana Fialová, Ph.D.):

Ústí nad Labem

V rámci Dnů geografie byly v Ústí nad Labem uspořádány tři hlavní aktivity: 1) 11. ročník popularizační akce Týden geografie, letos spojený s celosvětovým Týdnem podnikání, 2) GISday, 3) Den učitelů geografie.

Veškerá fotodokumentace z akce, včetně předchozích pěti ročníků, je ke shlédnutí na http://tydengeografie.rajce.idnes.cz/.

Zlín

Univerzita Tomáše Bati se do pořádání Dne GIS zapojila již po čtvrté prostřednictvím Fakulty logistiky a krizového řízení (FLKŘ) v Uherském Hradišti. Den GIS je zde vnímán šířeji v kontextu Dnů geografie, čemuž odpovídal i program. Tradičně probíhala v přízemí FLKŘ výstava mapových kompozic – tentokrát z rukou studentů předmětu Geografické informační systémy. Ty symbolizovaly nejrůznější simulace krizových situací v lokálním a regionálním měřítku. Doplňovaly je postery s analogovou podobou interaktivních Story Map vytvořených na portálu ArcGIS.com. Hlavní program – workshopy pro studenty – byl naplánován na středu 16. 11. V něm si studenti vyzkoušeli práci s WMS v prostředí ArcGIS 10.4 a QGIS 2.16. Výstupem byly esteticky líbivé mapové kompozice. Program pro střední školy byl rovněž zajištěn a to formou výjezdů specialistů GIS z FLKŘ na školy, které o přednášku s workshopem projevily zájem. Den GIS se tak z Uherského Hradiště dostal např. i do Rožnova pod Radhoštěm, kde si práci v prostředí ArcGIS Online vyzkoušeli studenti Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel. I v letošním roce probíhal Den GIS a Dny geografie ve spolupráci s Asociací studentů v Uherském Hradišti, pod záštitou děkana Fakulty logistiky a krizového řízení. Fotografie z akce zobrazíte ZDE.