Ročník 2018

Na této stránce jsou postupně zveřejňovány informace z řad pořadatelů o průběhu  Dnů geografie 2018.

Listopadové Dny geografie na Albertově

Na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proběhly Dny geografie v termínu 19.–23. listopadu 2018. Pro návštěvníky byla připravena řada zajímavých akcí, mezi které patřily odborné či popularizační přednášky, workshopy, výstavy, hry nebo soutěže. Největší návštěvnost zaznamenala přednáška Vodní stres ve světě a v Česku prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., na kterou se přišlo podívat přes 200 zájemců, během celého týdne se pak na Albertově vystřídalo kolem 2 000 návštěvníků.

Příchozí nemuseli pouze sedět na přednáškách, ale měli možnost se zapojit i do řady aktivit. Velký zájem byl o tradiční geografický geocashing nebo interaktivní hru Po stopách albertovské historie. Pro zájemce o geoinformatiku byly připraveny workshopy Využití GIS pro územní a regionální rozvoj, Georeferencování starých map či přednáška o 3D modelaci Ostrovského kláštera. V prostorách budovy si návštěvníci mohli prohlédnout hned tři výstavy (Svět geografie, Mikuláš Klaudyán ‒ první mapa Čech 1518 a Svět očima geografů) a pro ty, kteří se chtěli pobavit a poučit zároveň, byly připraveny zajímavé hry (Politická geografie hrou, Kde leží zajímavé turistické novinky posledních let? nebo Sukcese na vlastní kůži: Hra Opuštěné pole).

Ve čtvrtek se návštěvníci mohli v rámci Dne zdraví dozvědět, jak jsou na tom se svým zdravotním stavem a zároveň si vyslechnout přednášky na příbuzná témata. Během celého týdne se pak mohli samozřejmě informovat o možnostech studia geografie.

Dny geografie se staly již tradiční akcí, která vzbuzuje zájem mezi všemi generacemi. Důkazem může být například zřejmě nejstarší návštěvník, pan František Hampl, absolvent albertovské geografie z roku 1950, který rámci Dnů geografie navštívil Mapovou sbírku, a dokonce nám přinesl ukázat i svůj index.

Albertovské Dny geografie tradičně vzbudily zájem médií, ve vysílání České televize se objevila např. reportáž z výstavy o Klaudyánově mapě nebo rozhovor s ředitelkou Mapové sbírky Mgr. PhDr. Evou Novotnou. Reportáže a zprávy z akce se dále objevily např. na Českém rozhlase či v několika periodicích, program se také objevil na portálu www.kudyznudy.cz.

Letošní Dny geografie pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti se opět vydařily a potvrdily vzrůstající zájem veřejnosti o geografii.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu celého týdne podíleli a zároveň zveme všechny, které baví geografie a chtějí lépe rozumět světu kolem nás, na příští ročník, který proběhne v listopadu 2019.

Jakub Jelen, Miroslav Šifta