Ročník 2023

Dny geografie na FIM UHK

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography). Geografická pracoviště po celém Česku mají možnost připravit pro nejširší veřejnost zajímavé akce s cílem upozornit na šíři geografických výzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť a tím poukázat na význam geografie
v moderní společnosti. 

Letos poprvé se do akce zapojila i Univerzita Hradec Králové. Na katedře rekreologie
a cestovního ruchu, Fakulty informatiky a managementu, jsme připravili v týdnu od 20. listopadu čtyřdenní výstavu zeměpisných a historických atlasů. Vystaveno bylo více jak 80 různých atlasů (zeměpisných, školních, tematických, historických, kapesních). Nejstarším vystaveným atlasem byl zeměpisný atlas z roku 1925, nejmladším pak Školní atlas světa od vydavatelství Kartografie, a.s. Zajímavostí byly i cizojazyčné atlasy (polské, turecké, ukrajinské, ruské i americké) a velký Atlas krajiny ČR. Výstavu navštívilo celkem 62 lidí z řad studentů a zaměstnanců UHK. Studenti tak měli jedinečnou příležitost doplnit si a porovnat různé geografické znalosti a dovednosti, především čtení map a jejich následnou intepretaci. Doprovodným programem byla série cestovatelských přednášek, které nabídly podhled do Asie (dr. Chaloupský a jeho návštěva Ladakhu), Ameriky (dr. Burda a jeho vyprávění
o Patagoii) a Česka (dr. Lněnička s proměnou kulturní krajiny Podkrušnohoří). Doufejme, že se zájem veřejnosti bude v dalších letech zvyšovat a že se podaří postupně přiblížit krásu geografie i "negeografům". Celá akce proběhla pod záštitou a Fakulty informatiky
a managementu UHK a Východočeské pobočky České geografické společnosti. Ze strany vedení fakulty děkujeme za poskytnutí zázemí pro konání dílčích akcí a budeme se těšit na další ročník Dnů geografie.

Za geografickou sekci KRCR, FIM UHK

     Tomáš Burda, David Chaloupský a Libor Lněnička