Ročník 2021

Na podzim roku 2021 opět proběhly tradiční Dny geografie, které vyhlašuje Česká geografická společnost. Vzhledem k tomu, že se jednalo o období značně ovlivněné pandemií Covid-19, jednotlivá pracoviště se snažila připravené akce co nejvíce uskutečňovat také v online prostoru.
Celá akce probíhala v termínu 15.−26. listopadu 2021 a zapojilo se do ní celkem 10 vysokoškolských geografických pracovišť.

Velmi intenzivní program nabídla geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde po pět dní v řadě probíhaly přednášky, workshopy, výstavy či další akce. V pondělí celou akci zahájil křest knihy Konfliktní regiony politického geografa L. Jelena, dále probíhaly přednáškyna témata spojená se suchem, migrací, parlamentními volbami, GIS a DPZ nebo demografií. Návštěvníci také měli možnost navštěvovat zdejší Mapovou sbírku.

Neméně zajímavým programem se mohla pochlubit i Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, která akce rozložila do celého listopadu a nabídla zajímavé přednášky, diskuze či promítání filmů.

Kolegové z Ústí nad Labem připravili tradiční Den učitelů zeměpisu, Plzeňská pobočka ČGS se zabývala tématy,
jako je například kyberbezpečnost.

EGEA Olomouc pro zájemce o poznání svého domovského města připravila badatelskou hru Město poznání.

Pásmo přednášek uvedla také katedra geografie Technické univerzity v Liberci, hybridnímu válčení a makroregionu východní Asie se věnovali kolegové v Českých Budějovicích.
V Brně mohli návštěvníci absolvovat interaktivní kurz Země z kosmu nebo se zapojit do brněnského mapathonu, akcí, které zaštiťoval Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity. 

Součástí dnů geografie byl také GIS Day, do kterého se zapojily kromě zmíněných pracovišť i mnohá další, jako například katedra geoinformatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Představený výčet je pouze ilustrační a rozhodně nezahrnuje veškeré akce, které v rámci Dnů geografie 2021 probíhaly. Všem organizátorům patří obrovské poděkování za zapojení a organizaci, zároveň je již nyní možné se připravovat na letošní Dny geografie, které se uskuteční v termínu 14.−25. listopadu 2022.