Ročník 2019

Na této stránce jsou postupně zveřejňovány informace od pořadatelů Dnů geografie 2019.

Základní škole Úpice-Lány.

Cestovatelská přednáška, zeměpisné soutěže a bazar použitých sešitových atlasů. To byly Dny geografie 2019 na Základní škole Úpice-Lány. „Krátká cesta za velkou louži“. Tak nazval svou cestovatelskou přednášku Mgr. Jakub Huček. Zážitky z červnové cesty do New Yorku sdílel nejprve s žáky sedmých a osmých tříd, v podvečer i s veřejností. Skvělá prezentace, vtipné komentáře, postřehy a pohledy, které se často lišily od představ obecenstva… - to byly dominující přívlastky perfektně připravené přednášky.

Žáci školy měli během „Dnů“ hned tři příležitosti porovnat zeměpisné znalosti. Sedmého ročníku soutěže dvojic ve skládání puzzle mapy České republiky na čas se zúčastnilo 32 dětí. Zvítězil tandem kluků z deváté třídy Tomáš Kameník, Jakub Zezula.  Rekord (2:19,2) z roku 2016 ale odolal. Do soutěže jednotlivců v poznávání státních vlajek zemí Ameriky se zapojilo 14 odvážlivců. Trio z nich nečekaně dosáhlo absolutního maxima 44 bodů. O prvenství se podělili Šimon Souček (6. B), Jan Horák a Marek Langer (oba z 8. A).

Součástí Dnů geografie jsou už pravidelně také školní kola Zeměpisné olympiády. Mezi šesťáky dominoval již jmenovaný Šimon Souček, mezi sedmáky si nejlépe vedla Natálie Kociánová, soutěž žáků 8. až 9. tříd opanoval Jan Horák z 8. A. Kompletní výsledky a fotoreportáž ze všech zápolení i z povídání o New Yorku lze vyhledat na www.zsul.cz. 

foto: Petr Kalousek

 

Dny geografie 2019 na Albertově

Na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proběhly ve dnech 11. až 15. listopadu 2019 tradiční Dny geografie. Pro návštěvníky byla připravena řada zajímavých akcí, mezi které patřily odborné či popularizační přednášky, workshopy, výstavy, hry nebo soutěže. Nejnavštěvovanějšími přednáškami byly ty, které se zabývají aktuálními tématy, jako např. přednáška na téma globálního oteplování či migrace.

Příchozí nemuseli pouze sedět na přednáškách, ale měli možnost se zapojit i do řady aktivit. Velký zájem byl o tradiční geografický geocashing, který účastníky provedl okolím Albertova. Pro zájemce o geoinformatiku byly připraveny workshopy Využití GIS pro územní a regionální rozvoj, Georeferencování starých map či přednáška o 3D modelování v oblasti GIS. V prostorách budovy si návštěvníci mohli prohlédnout hned tři výstavy (Svět geografie, Svět očima geografů a Výstava 3D modelů: prezentace tvorby katedry aplikované geoinformatiky a kartografie) a pro ty, kteří se chtěli pobavit a poučit zároveň, byly připraveny zajímavé hry (Politická geografie hrou, Kde leží zajímavé turistické novinky posledních let?).

Ve čtvrtek se návštěvníci mohli v rámci Dne zdraví dozvědět, jak jsou na tom se svým zdravotním stavem a zároveň si vyslechnout přednášky na příbuzná témata. Během celého týdne se pak mohli samozřejmě informovat o možnostech studia geografie u informačního stánku.

Albertovské Dny geografie tradičně vzbudily zájem médií, ve vysílání České televize se objevil prezident České geografické společnosti doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (odkaz na reportáž zde).

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu celého týdne podíleli a zároveň zveme všechny, které baví geografie a chtějí lépe rozumět světu kolem nás, na příští ročník, který proběhne v listopadu 2020.

 

Mapová sbírka

Přednáška Globální oteplování a ledovcové štíty Antarktidy a Grónska

 

GEOLAB

 

Den zdraví

 

Geografové v praxi

 

Dny geografie 2019 - Plzeň

Dna geografie 2019 byly v Plzni zaměřeny na propagaci aktuálních a popularizačních geografických témat mezi studenty Západočeské univerzity a dále mezi středoškolskými studenty.

Na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni přednášel 4. 11. 2019 RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. z Povodí Vltavy s.p. na téma Kvalita povrchových vod v Plzeňském kraji. Asi 40 přítomných studentů se dozvědělo například odpovědi na otázky: Jaká je kvalita zdrojů, ze kterých se upravuje pitná voda? Víte, jaká je kvalita vody tam kde se koupete? Co kvalitu vody ovlivňuje a jak jí můžeme zlepšit? Velmi zajímavá diskuse proběhla při setkání studentů a Ing. arch. Jaroslava Hollera z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně na prezentaci s názvem MĚSTO – CO TO JE A KDO TO ŘÍDÍ?. Akce se konala ve čtvrtek dne 14. listopadu 2019 na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni, ale zúčastnili se jí též studenti Fakulty aplikovaných věd a další zájemci, celkem v počtu 30 posluchačů.

V pondělí 2. 12. 2019 přednášel v rámci propagace geografie na Fakultě ekonomické šéfredaktor české mutace časopisu National Geographic Česko Tomáš Tureček. Studentům vyprávěl příběh "žlutého rámečku": o tom, jak a proč časopis vznikl jako komunikační kanál neziskové vzdělávací organizace National Geographic Society v USA, odkud se začal šířit do světa, jaké to bylo budovat "na zelené louce" časopis světoznámé značky, a jak náročné je dlouhodobě (již 17 let) přinášet stejnou obsahovou i fotografickou kvalitu příspěvků. Studenti se také dozvěděli, že sice stále platí původní slogan "k šíření a prohlubování geografických znalostí", se kterým společnost i časopis vznikaly, ale že v současné době akcentuje aktuální témata, jako udržitelnost, světové migrace, změny klimatu či vývoj měst, případně přináší nejnovější výsledky archeologických výzkumů nebo špičkové mapy nejen zajímavých regionů, ale také třeba Měsíce nebo Mount Everestu. Česká redakce rovněž buduje kontakt se svými čtenáři formou různých outdoorových aktivit nebo zajímavých expedic v Česku. Akce se zúčastnilo 60 studentů, kteří byli do vyprávění vtahováni interaktivní formou přednášky.

Propagaci geografie mezi středoškolskými studenty byly věnovány dvě přednášky: Proměny vodních toků v Plzni (RNDr. Jan Kopp, Ph.D.), která se konala 14. 11. 2019 na Církevním gymnáziu v Plzni (60 studentů) a Čína: proměňující se společnost, ekonomika a perspektivy nové globální velmoci (RNDr. Jiří Preis, Ph.D.), jež se uskutečnila 6. 12. 2019 na Masarykově gymnáziu Plzeň (30 studentů). Přednáška představila nastupující globální velmoc Čínu v kontextu její historie, přírodních podmínek, společenských změn a nástupu nových technologií.

Další akce Dnů geografie 2019 se konaly na Fakultě pedagogické ZČU na Chodském náměstí v Plzni (Cesta kolem světa s virtuální realitou a Kuchyně světa v souvislostech).

 

Fotografie z akce National Geographic Česko (2. 12. 2019):

 

Dny Geografie na Geografickém ústavu MU Brno

Během celého týdne věnovaného geografii probíhaly na geografickém ústavu různě zaměřené akce.  Dr. Kapler měl popularizační přednášku, na které poutavou formou představil jak se žije českým vědcům na polární stanici v Antarktidě, proč jsou Antarktida a její studium pro lidstvo tak důležité, co všechno (nejen čeští a nejen) vědci v Antarktidě zkoumají, jak se žije na takové polární základně, jaká zvířata lze potkat v jejím okolí a co všechno se může na takové vědecké expedici přihodit.

Velký zájem již tradičně vzbudil GIS day, kterého se dopoledne účastnily pozvané střední školy a odpoledne široká veřejnost . Ani  tentokrát nechyběla celá řada zeměpisných aktivit a dovedností, které museli studenti na jednotlivích stanovištích plnit. Odpoledne pak probíhalo v duchu přednášek odborníků z praxe, kteří prezentovali  uplatnění geografie v různých oblastech veřejné správy i komerční sféry. Představili se zástupci World from Space, Kanceláře architekta města Brna, Ústavu výpočetní techniky MUNI a Českého hydrometeorologického ústavu.

Sociálně-geografická témata podávána neobvyklou formou prezentace 20x20s, to je Geografická Pecha Kucha Night, která i letos vzbudila velký zájem posluchačů a rozproudila živou diskusi nad novým náhledem do některých tradičních témat.

Živou diskusi vyvolal taky moderovaný příspěvek dr. Petra Daňka a Pavla Doboše na téma:  Naše nová válka a zmatení jazyka: diskuse o situaci v severní Sýrii, který se měl zamyslet nad aktuální politickou situací na Blízkém východě (Turecko-Syrský konflikt v Rožavě) s ohledem na protichůdná tvrzení o tzv. terorismu a mírovém řešení.

GIS day v mapovně

Odpolední přednášky pro veřejnost v aule

prezentace na geografické PechaKuchaNight