Ročník 2018

Na této stránce jsou postupně zveřejňovány informace z řad pořadatelů o průběhu  Dnů geografie 2018.

Listopadové Dny geografie na Albertově

Na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proběhly Dny geografie v termínu 19.–23. listopadu 2018. Pro návštěvníky byla připravena řada zajímavých akcí, mezi které patřily odborné či popularizační přednášky, workshopy, výstavy, hry nebo soutěže. Největší návštěvnost zaznamenala přednáška Vodní stres ve světě a v Česku prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., na kterou se přišlo podívat přes 200 zájemců, během celého týdne se pak na Albertově vystřídalo kolem 2 000 návštěvníků.

Příchozí nemuseli pouze sedět na přednáškách, ale měli možnost se zapojit i do řady aktivit. Velký zájem byl o tradiční geografický geocashing nebo interaktivní hru Po stopách albertovské historie. Pro zájemce o geoinformatiku byly připraveny workshopy Využití GIS pro územní a regionální rozvoj, Georeferencování starých map či přednáška o 3D modelaci Ostrovského kláštera. V prostorách budovy si návštěvníci mohli prohlédnout hned tři výstavy (Svět geografie, Mikuláš Klaudyán ‒ první mapa Čech 1518 a Svět očima geografů) a pro ty, kteří se chtěli pobavit a poučit zároveň, byly připraveny zajímavé hry (Politická geografie hrou, Kde leží zajímavé turistické novinky posledních let? nebo Sukcese na vlastní kůži: Hra Opuštěné pole).

Ve čtvrtek se návštěvníci mohli v rámci Dne zdraví dozvědět, jak jsou na tom se svým zdravotním stavem a zároveň si vyslechnout přednášky na příbuzná témata. Během celého týdne se pak mohli samozřejmě informovat o možnostech studia geografie.

Dny geografie se staly již tradiční akcí, která vzbuzuje zájem mezi všemi generacemi. Důkazem může být například zřejmě nejstarší návštěvník, pan František Hampl, absolvent albertovské geografie z roku 1950, který rámci Dnů geografie navštívil Mapovou sbírku, a dokonce nám přinesl ukázat i svůj index.

Albertovské Dny geografie tradičně vzbudily zájem médií, ve vysílání České televize se objevila např. reportáž z výstavy o Klaudyánově mapě nebo rozhovor s ředitelkou Mapové sbírky Mgr. PhDr. Evou Novotnou. Reportáže a zprávy z akce se dále objevily např. na Českém rozhlase či v několika periodicích, program se také objevil na portálu www.kudyznudy.cz.

Letošní Dny geografie pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti se opět vydařily a potvrdily vzrůstající zájem veřejnosti o geografii.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu celého týdne podíleli a zároveň zveme všechny, které baví geografie a chtějí lépe rozumět světu kolem nás, na příští ročník, který proběhne v listopadu 2019.

Jakub Jelen, Miroslav Šifta

Dny geografie 2018 v Olomouci

Obdobně jako v předchozích letech, i tentokrát se Středomoravská pobočka ČGS aktivně zapojila do přípravy již tradičních Dnů geografie, které letos vyšly na 12. – 23. listopadu 2018. Katedra geografie se spolu s Katedrou rozvojových a environmentálních studií (obě z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) zapojila do Dnů geografie pestrou škálou akcí pro studenty a širokou odbornou i laickou veřejnost.

V úterý 13. listopadu 2018 byly Dny geografie zahájeny cestovatelským povídáním na téma Izrael obdivovaný a zatracovaný. S plnou aulou Přírodovědecké fakulty na toto téma hovořili vyučující z Katedry geografie Petr Šimáček a David Fiedor. Ještě týž den byl na půdě Katedry geografie v předpremiéře představen dokumentární film Nedotčený ráj: Rusko, který pod záštitou National Geographic natočil režisér Andrew Zikking.

Ve středu 14. listopadu 2018 se v rámci popularizační akce GIS Day pod záštitou Katedry geoinformatiky otevřely dveře středním školám a široké veřejnosti za účelem bližšího poznávání geoinformačních technologií a pomocí nich vytvořených aplikací. Ten samý den odpoledne byla pro všechny zájemce připravena přednáška na téma Development Challenges: The Anthropology of Development, kterou vedl Tarminder Kaur z University of the Free State, South Africa. Tato přednáška byla živým přenosem vysílána do Itálie na partnerskou univerzitu v Pavii.

V pondělí 19. listopadu 2018 pak byl zejména pro studenty realizován přednáškový a diskusní blok na téma Řízení města – úkol pro geografa, který vedl starosta města Svitavy pan Mgr. David Šimek. Během přednášky poukázal na fakt, že řízení města je komplexní úkol, který zahrnuje jak územní či strategické plánování, tak i každodenní služby pro občany města. Takové řízení vyžaduje interdisciplinární přístup, kde se dobře uplatňuje právě geografie.

V úterý 20. listopadu 2018 proběhla další cestovatelská přednáška na téma Brazílie – dva měsíce v tropech, kterou vedly Gabriela Pravcová a Ivana Mančíková, studentky Univerzity Palackého v Olomouci. I tentokrát se aula Přírodovědecké fakulty zaplnila více, než dovoluje její kapacita.

Dny geografie 2018 pak v Olomouci vyvrcholily 21. listopadu 2018, kdy se uskutečnily poslední dvě organizované akce. Odpoledne proběhla beseda se studenty a veřejností nad tématy ze současné školní praxe. Šlo o setkání s mladými učiteli zeměpisu, kteří se podělili o své zkušenosti a zážitky z hledání prvního pedagogického pracovního místa či prvních dnů a měsíců ve škole. V podvečerních až nočních hodinách pak proběhnul další ročník týmové šifrovací hry GET [OL]. Více než 20 soutěžních týmů se tentokrát utkalo v neformálním klání, kde se na základě rozluštění informací z různorodých šifer pohybovaly Olomoucí a plnily zejména zajímavé geografické úkoly.

O olomouckých dnech geografie již tradičně informovala Katedra geografie na svém webu (https://geography.upol.cz/cgs-dny-geografie-2018) a vyšel také krátký článek v časopisu Žurnál UP (https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/katedra-geografie-prirodovedecke-fakulty-se-zapojuje-do-dnu-geografie/).

Na závěr nám dovolte vyjádřit velké díky všem, kteří se do organizace a přípravy všech dílčích aktivit zařazených na program olomouckých Dnů geografie 2018 podíleli. Na základě zpětné vazby od veřejnosti si troufáme říct, že to stálo za to.

Petr Šimáček, Martin Jurek a Irena Smolová